Relaxation, luxury and service

All in one with your own beach house

 

Contact us right away

Watch video

The beach, the sea and the sun

Who wouldn't want that as a backyard?

 

Contact us right away

Watch video

Enjoy without interruptions

Through tailor made services!

 

Contact us right away

Watch video

A beautiful beach house on a unique location...

For now and in the future

 

Contact us right away

Watch video

An exceptional location

On the coast of South Holland

 

Contact us right away

Watch video

Prachtig uitzicht

Wat een vakantiegevoel

 

Neem direct contact op

Bekijk video

Disclaimer

Westland Strandhuis verleent u hierbij toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Westland Strandhuis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Westland Strandhuis spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Westland Strandhuis.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Westland Strandhuis nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Westland Strandhuis.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Westland Strandhuis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.