Entspannung, Luxus und Service

Alles in einem mit Ihrem eigenen Strandhaus

 

Direkt kontaktieren

Video anschauen 

Der Strand, das Meer und die Sonne

Wer möchte dass nicht als Hofgarten?

 

Direct kontaktieren

Schau Video an

Ungestört genießen

Durch persönlichen Service!

 

Direct kontaktieren

Schau Video an

Ein schöner StrandHaus in einzigartiger Lage...

Für jetzt und in Zukunft

 

Direct kontaktieren

Schau Video an

Eine außergewöhnliche Lage

An der Küste von Süd-Holland

 

Direct kontaktieren

Schau Video an

Prachtig uitzicht

Wat een vakantiegevoel

 

Neem direct contact op

Bekijk video

Privacy

Voor Westland Strandhuis B.V. staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat onze bedrijfsvoering gebaseerd is op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en respect

Ook Westland Strandhuis B.V. is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn de te herleiden tot natuurlijke personen. Westland Strandhuis B.V. onderschrijft de uitgangspunten die zijn neergelegd in de wet. Dit statement is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.

Gegevensgebruik

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Westland Strandhuis B.V. om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Westland Strandhuis B.V., zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van oneigenlijk gebruik en of misbruik. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij Westland Strandhuis B.V. afdeling Marketing & Communicatie.

Zorgvuldigheid

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Westland Strandhuis B.V. zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale bediening en dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Westland Strandhuis B.V. jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Toestemming

Westland Strandhuis B.V. verzamelt of gebruikt geen informatie en gegevens voor andere doeleinden dan die genoemd in dit statement tenzij wij daar vooraf uw toestemming voor hebben gekregen.

Inzage

U heeft de mogelijkheid om aan (het betreffende onderdeel van) Westland Strandhuis B.V. te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk en gemotiveerd aanvragen bij Westland Strandhuis B.V..

Bewaartermijn

Westland Strandhuis B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.